WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Product informatie

  Inleiding

  In de jaarlijkse WOZ-beschikking vindt u de WOZ-waarde (waardebepaling) van uw pand of stuk grond. U ontvangt de WOZ-beschikking van de gemeente. Een taxatieverslag vraagt u op bij de gemeente.

  Omschrijving

  De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond opnieuw vast. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde vermeld. 

  De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

  Gebruikers van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd.

  Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld? Kijk dan in het taxatieverslag.

  WOZ-waardeloket

  Bij het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van alle woningen vinden. U vult de adresgegevens van een woning in en de gegevens verschijnen in beeld.

  WOZ-beschikking en taxatieverslag downloaden

  U kunt uw WOZ-beschikking en taxatieverslag gratis downloaden vanaf uw persoonlijke informatiepagina op deze site. Kijk bij Mijn gemeente. Daar vindt u bij Mijn belastingen als eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijf in de gemeente Winsum uw WOZ-beschikking en het taxatieverslag van uw pand. U moet inloggen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Is de aanslag op naam van een rechtspersoon opgelegd? Dan kunt u inloggen met uw bedrijfsgegevens. U moet het aanslagnummer en het aanslagbedrag (totale aanslagbedrag zonder punt en komma, inclusief centen) ingeven.

  Huurder

  Huurders van een woning krijgen de WOZ-beschikking ook toegestuurd. De gemeente heft voor huurders geen belasting gebaseerd op de WOZ-waarde.

  Nieuwe eigenaar of gebruiker

  Bent u in het lopende belastingjaar eigenaar of gebruiker van een WOZ-object geworden? Dan heeft u geen aanslagbiljet met WOZ-beschikking ontvangen van dat object. U kunt bij de gemeente een WOZ-beschikking voor dat object aanvragen. Deze WOZ-beschikking is kosteloos.

  U kunt de aanvraag doen door op de knop van de winkelwagen / WOZ-beschikking rechtsboven te klikken.

  Let op: deze aanvraag is niet bestemd voor degenen die in het lopende belastingjaar al een aanslagbiljet met WOZ-beschikking hebben ontvangen.

  Een kopie van een WOZ beschikking aanvragen (u heeft al een aanslagbiljet/WOZ-beschikking ontvangen)

  Heeft u in het lopende belastingjaar al een aanslagbiljet met WOZ-beschikking ontvangen? Dan kunt u een kopie van de WOZ-beschikking aanvragen. Kijk bij Belastingen, kopie van de aanslag gemeentebelastingen. Heeft u een DigiD code? Dan kunt u uw aanslag/woz-beschikking downloaden via Mijn gemeente. Zie hierboven onder het kopje "WOZ-beschikking en taxatieverslag downloaden".

   

   

   

   

   

  Kosten

  De WOZ-beschikking wordt u gratis toegezonden. Een kopie van een WOZ-beschikking is gratis.

  Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

  Bezwaar en Beroep

  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde van uw woning, pand of perceel, kunt u bezwaar maken. Dat moet dan wel binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

  Het bezwaarformulier kunt u via de link onder het kopje "meer informatie" op deze pagina downloaden. Bij uw aanslagbiljet is ook een bezwaarformulier gevoegd.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.