Gemeentewinkel

U bent hier: Home » producten » subsidies sport en welzijn

Gemeentewinkel

Subsidies sport en welzijn

Omschrijving

Verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Het gaat om activiteiten op het gebied van:

 • jeugd
 • ouderen en zorg
 • sport en recreatie 
 • cultuur en educatie
 • leefbaarheid 

Voor kleinschalige buurtinitiatieven en sportstimulering is een apart budget ingesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid. 

Met sportstimulering worden activiteiten of projecten bedoeld die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde leefstijl voor (kwetsbare) groepen.

U kunt subsidie aanvragen voor incidentele of structurele activiteiten. Voor structurele activiteiten kunt u subsidie aanvragen voor telkens een periode van minimaal één jaar en maximaal vier jaar.

 

Voorwaarden

Incidentele subsidie

Incidentele subsidie is een subsidie voor bijzondere incidentele projecten of activiteiten, die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. Voor eenzelfde project of activiteit wordt maximaal twee keer subsidie verleend.

U moet deze subsidie aanvragen voordat de activiteit plaatsvindt. Wilt u voor aanvang van de activiteit zeker weten of u wel of geen subsidie krijgt? Vraag de subsidie dan uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit aan.

Bij subsidie voor buurtinitiatieven geldt het volgende: alleen de kosten voor materialen, ruimte en organisatie worden gesubsidieerd. Heel belangrijk is dat u samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende draagvlak is in de buurt.

Bij subsidie voor sportstimulering toetst de gemeente of het project of de activiteit voldoet aan de doelstelling van het sportbeleid.

Structurele subsidie

Structurele subsidie moet u aanvragen voor 1 juli van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidieplafonds

De gemeente heeft vastgestelde bedragen beschikbaar voor de verschillende subsidies. Is dit geld op, dan wordt er geen subsidie meer verleend. De gemeente neemt de aanvragen in behandeling op volgorde van binnenkomst.

Termijn

Voor incidentele subsidie: De gemeente beslist binnen 8 weken over uw incidentele subsidieaanvraag.

Aanpak

U kunt uw subsidieaanvraag digitaal indienen. Klik op de gele button rechtsboven. Dit formulier kunt u gebruiken voor zowel incidentele als structurele subsidie. Om de aanvraag digitaal te kunnen doen moet u inloggen met uw DigiD inlogcode.

Doet u de aanvraag namens een vereniging, stichting of bedrijf? Dan kunt u de aanvraag digitaal indienen door in te loggen met uw persoonlijke DigiD inlogcode. Heeft u geen DigiD? Vraag het gratis aan op www.digid.nl.

Wilt u uw aanvraag liever schriftelijk indienen? In de rechterkolom vindt u schriftelijke aanvraagformulieren. Klik op het formulier naar keuze om het formulier te downloaden. Daarna kunt u het formulier invullen, ondertekenen en voorzien van de gevraagde bijlagen naar ons verzenden.

Bezwaar en Beroep

Beslist de gemeente niet binnen 8 weken op uw incidentele subsidieaanvraag, dan stelt de gemeente u hiervan voor het einde van de termijn op de hoogte. Verzuimt de gemeente om u op de hoogte te stellen? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Wijst de gemeente het bezwaar af, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Direct regelen

Vraag en antwoord

 • Kan ik subsidie krijgen voor het organiseren van kinderspelen?

  Verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Het gaat om activiteiten op het gebied van:

  • jeugd
  • ouderen en zorg
  • sport en recreatie
  • cultuur en educatie
  • leefbaarheid

  Voor kleinschalige buurtinitiatieven en sportstimulering is een apart budget ingesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

  Met sportstimulering worden activiteiten of projecten bedoeld die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde leefstijl voor (kwetsbare) groepen.

  U kunt subsidie aanvragen voor incidentele of structurele activiteiten. Voor structurele activiteiten kunt u subsidie aanvragen voor telkens een periode van minimaal één jaar en maximaal vier jaar.

 • Hoe vraag ik subsidie aan voor sport- of welzijnsactiviteiten?
 • Waar vraag ik een subsidie voor sportactiviteiten aan?

  Verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Het gaat om activiteiten op het gebied van:

  • jeugd
  • ouderen en zorg
  • sport en recreatie
  • cultuur en educatie
  • leefbaarheid

  Voor kleinschalige buurtinitiatieven en sportstimulering is een apart budget ingesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

  Met sportstimulering worden activiteiten of projecten bedoeld die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde leefstijl voor (kwetsbare) groepen.

  U kunt subsidie aanvragen voor incidentele of structurele activiteiten. Voor structurele activiteiten kunt u subsidie aanvragen voor telkens een periode van minimaal één jaar en maximaal vier jaar.

 • Waar vraag ik een subsidie aan voor activiteiten voor ouderen?

  Verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Het gaat om activiteiten op het gebied van:

  • jeugd
  • ouderen en zorg
  • sport en recreatie
  • cultuur en educatie
  • leefbaarheid

  Voor kleinschalige buurtinitiatieven en sportstimulering is een apart budget ingesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

  Met sportstimulering worden activiteiten of projecten bedoeld die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde leefstijl voor (kwetsbare) groepen.

  U kunt subsidie aanvragen voor incidentele of structurele activiteiten. Voor structurele activiteiten kunt u subsidie aanvragen voor telkens een periode van minimaal één jaar en maximaal vier jaar.

 • Wat is leefbaarheidssubsidie?

  Voor kleinschalige buurtinitiatieven kunt u subsidie aanvragen. Wilt u bijvoorbeeld een zwerfvuilactie organiseren? Of kinderspelen, of activiteiten op het gebied van duurzaamheid? Vraag dan subsidie aan uit het leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven.