Subsidies sport en welzijn

Product informatie

  Omschrijving

  Verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van jeugd, ouderen, sport, recreatie, cultuur of educatie. Voor kleinschalige buurtinitiatieven en sportstimulering is een apart budget ingesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid. 

  Met sportstimulering worden activiteiten of projecten bedoeld die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde leefstijl voor (kwetsbare) groepen.

  U kunt subsidie aanvragen voor incidentele of structurele activiteiten. Voor structurele activiteiten kunt u subsidie aanvragen voor telkens een periode van minimaal één jaar en maximaal vier jaar.

   

  Voorwaarden

  Incidentele subsidie

  Incidentele subsidie is een subsidie voor bijzondere incidentele projecten of activiteiten, die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. Voor eenzelfde project of activiteit wordt maximaal twee keer subsidie verleend.

  U moet deze subsidie aanvragen voordat de activiteit plaatsvindt. Wilt u voor aanvang van de activiteit zeker weten of u wel of geen subsidie krijgt? Vraag de subsidie dan uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit aan.

  Bij subsidie voor buurtinitiatieven geldt het volgende: alleen de kosten voor materialen, ruimte en organisatie worden gesubsidieerd. Heel belangrijk is dat u samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende draagvlak is in de buurt.

  Bij subsidie voor sportstimulering toetst de gemeente of het project of de activiteit voldoet aan de doelstelling van het sportbeleid.

  Structurele subsidie

  Structurele subsidie moet u aanvragen voor 1 juli van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

  Subsidieplafonds

  De gemeente heeft vastgestelde bedragen beschikbaar voor de verschillende subsidies. Is dit geld op, dan wordt er geen subsidie meer verleend. De gemeente neemt de aanvragen in behandeling op volgorde van binnenkomst.

  Termijn

  Voor incidentele subsidie: De gemeente beslist binnen 8 weken over uw incidentele subsidieaanvraag.

  Aanpak

  U kunt uw subsidieaanvraag digitaal indienen. Klik bij ¨Direct regelen´ op de button rechtsboven. Dit formulier kunt u gebruiken voor zowel incidentele als structurele subsidie. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD inlogcode.

  Doet u de aanvraag namens een vereniging, stichting of bedrijf? Dan kunt u de aanvraag digitaal indienen door in te loggen met uw persoonlijke DigiD inlogcode. Heeft u geen DigiD? Vraag het gratis aan op www.digid.nl.

  Wilt u uw aanvraag liever schriftelijk indienen? Bij Meer informatie kunt u een aanvraagformulier downloaden.

  Bezwaar en Beroep

  Beslist de gemeente niet binnen 8 weken op uw incidentele subsidieaanvraag, dan stelt de gemeente u hiervan voor het einde van de termijn op de hoogte. Verzuimt de gemeente om u op de hoogte te stellen? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

  Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Wijst de gemeente het bezwaar af, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.