Gemeentewinkel

U bent hier: Home » producten » leerlingenvervoer aanvragen

Gemeentewinkel

Leerlingenvervoer aanvragen

Omschrijving

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Voorwaarden

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. De voorwaarden zijn onder andere:

 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van het kind

Ga eerst na of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

U kunt de aanvraag online indienen via de gele button ┬┤Product bestellen┬┤. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD inlogcode. Wilt u de aanvraag liever schriftelijk doen, dan vindt u verderop formulieren die u kunt downloaden, uitprinten, invullen en versturen.

Verder heeft u bij de aanvraag voor leerlingenvervoer nodig:

 • geldig identiteitsbewijs
 • burgerservicenummer van uw kind
 • bank of gironummer
 • bij regulier basisonderwijs loonstrookje/IB60 formulier (inkomensverklaring)
 • informatie over gezinssamenstelling
 • adres van de school
 • reisduur (openbaar vervoer)
 • informatie over de afstand van de woning naar school

Kosten

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Contact

U doet de aanvraag bij de gemeente.

Bezwaar en Beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Direct regelen