Leerlingenvervoer aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door middel van:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

  Voorwaarden

  De voorwaarden om leerlingenvervoer aan te vragen zijn onder andere:

  • de afstand tussen uw woning en de school
  • de reistijd
  • de mogelijkheden van het kind

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Aanpak

  U kunt de aanvraag online indienen bij ´Direct regelen¨, via de button ´Product bestellen´. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD inlogcode. Wilt u de aanvraag liever schriftelijk doen, dan vindt u verderop bij ´Meer informatie´ formulieren die u kunt downloaden, uitprinten, invullen en versturen.

  Verder heeft u bij de aanvraag voor leerlingenvervoer nodig:

  • geldig identiteitsbewijs
  • burgerservicenummer van uw kind
  • bank of gironummer
  • bij regulier basisonderwijs loonstrookje/IB60 formulier (inkomensverklaring)
  • informatie over gezinssamenstelling
  • adres van de school
  • reisduur (openbaar vervoer)
  • informatie over de afstand van de woning naar school

  Kosten

  Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.