Kapmelding

Product informatie

  Omschrijving

  Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moet u een kapmelding doen. Ook stevig snoeien en knotten valt hieronder. Bomen met een doorsnede tot 20 cm (op 1 meter hoogte) en struiken mag u wel zonder kapmelding verwijderen, maar grotere niet. Staat uw boom op de lijst Waardevolle bomen? Dan moet u een kapmelding doen.

  Er kunnen meerdere redenen zijn om een kapmelding te doen, zoals:

  • De boom vormt een gevaar voor de omgeving.
  • De boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht.
  • De boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.

  Voorwaarden

  Uw verzoek kan worden afgewezen als de boom:

  • geen hinder oplevert
  • een markant onderdeel is van een bepaalde straat
  • onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij
  • een monumentale status heeft

  Formeel bezwaar maken tegen de kap van een boom is niet mogelijk. De gemeente betrekt uw mening bij de afweging om de kap wel of niet toe te staan.

  De volledige regels en voorwaarden voor kapmeldingen kunt u vinden in Hoofdstuk 4, afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

  Termijn

  De kapmelding wordt gepubliceerd. Wanneer de voorgenomen kap niet is toegestaan, ontvangt u daarvan uiterlijk zes weken na publicatie van de melding schriftelijk bericht. Heeft u na zes weken geen bericht ontvangen dan mag u de boom kappen.

  Aanpak

  Bij een kapmelding moet u de volgende gegevens verstrekken:

  • een omschrijving van de boom (omvang en type)
  • de plaats van de boom (adres)
  • de reden
  • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
  • een situatieschets en/of foto

  Kosten

  Aan een kapmelding zijn geen kosten verbonden.

  Contact

  U kunt het formulier voor een kapmelding direct digitaal invullen.

  Adressen

  Klantcontactcentrum gemeente WinsumHoofdstraat W 709951 AC Winsum0595-447777gemeente@winsum.nl

  Bezwaar en Beroep

  U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. 

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.