Gemeentewinkel

U bent hier: Home » producten » evenement organiseren

Gemeentewinkel

Evenement organiseren

Omschrijving

U mag niet zonder toestemming een evenement organiseren op een plek die toegangelijk is voor publiek. U heeft een evenementenvergunning nodig als u van plan bent om een evenement te organiseren. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een feesttent met live-muziek, een braderie, concert, optocht of wielerwedstrijd.

Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de zondagswet aanvragen.

U kunt de evenementenvergunning digitaal aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD inlogcode.

De gemeente Winsum werkt nog niet met E-herkenning voor bedrijven. Doet u de aanvraag namens een vereniging, stichting of bedrijf? Dan kunt u de aanvraag digitaal indienen door in te loggen met uw persoonlijke DigiD inlogcode. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u dit gratis aanvragen op www.digid.nl.

U kunt de aanvraag ook schriftelijk indienen. Bij Formulieren kunt u een aanvraagformulier downloaden.

Voorwaarden

In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

 • U organiseert een evenement met publiek.
 • U organiseert een evenement in:

  • een tent,
  • in de open lucht, of
  • in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).
 • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
 • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
 • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.

Termijn

De gemeente beslist bij grootschalige evenementen binnen 12 weken en bij kleinschalige evenementen binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

Als u een evenementenvergunning wilt aanvragen, vermeldt u de volgende gegevens:

 • de reden
 • de datum
 • het tijdstip
 • de omvang (het aantal mensen dat u verwacht op het evenement)
 • bij grootschalige evenementen moet u een draaiboek/verkeerplan + tekening van indeling terrein/feesttent indienen.

Wilt u gebruik maken van containers, afzetmaterialen of verkeershesjes? Deze kunt u aanvragen met het aanvraagformulier voor gebuik materialen tijdens evenementen.

Kosten

Een vergunning voor kleinschalige evenementen (bijv. braderie, hardloopwedstrijd) kost € 20,35.

Een vergunning voor grootschalige evenementen (bijv. feesttent met live-muziek) kost € 40,70.

Contact

U meldt uw evenement bij de gemeente. Heeft u een vergunning nodig? Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Wetgeving

Bezwaar en Beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Dit kan binnen 6 weken na verzenddatum vergunning. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Informatie Bijgewerkt

31-08-2017

Direct regelen

Overige productinformatie