Gemeentewinkel

U bent hier: Home » producten » evenement organiseren

Gemeentewinkel

Evenement organiseren

Omschrijving

U mag niet zonder toestemming een evenement organiseren op een plek die toegangelijk is voor publiek. U heeft een evenementenvergunning nodig als u van plan bent om een evenement te organiseren. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een feesttent met live-muziek, een braderie, concert, optocht of wielerwedstrijd.

Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de zondagswet aanvragen.

U kunt de evenementenvergunning digitaal aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD inlogcode.

De gemeente Winsum werkt nog niet met E-herkenning voor bedrijven. Doet u de aanvraag namens een vereniging, stichting of bedrijf? Dan kunt u de aanvraag digitaal indienen door in te loggen met uw persoonlijke DigiD inlogcode. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u dit gratis aanvragen op www.digid.nl.

U kunt de aanvraag ook schriftelijk indienen. Bij Formulieren kunt u een aanvraagformulier downloaden.

Voorwaarden

In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

 • U organiseert een evenement met publiek.
 • U organiseert een evenement in:

  • een tent,
  • in de open lucht, of
  • in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).
 • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
 • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
 • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.

Termijn

De gemeente beslist bij grootschalige evenementen binnen 12 weken en bij kleinschalige evenementen binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

Als u een evenementenvergunning wilt aanvragen, vermeldt u de volgende gegevens:

 • de reden
 • de datum
 • het tijdstip
 • de omvang (het aantal mensen dat u verwacht op het evenement)
 • bij grootschalige evenementen moet u een draaiboek/verkeerplan + tekening van indeling terrein/feesttent indienen.

Wilt u gebruik maken van containers, afzetmaterialen of verkeershesjes? Deze kunt u aanvragen met het aanvraagformulier voor gebuik materialen tijdens evenementen.

Kosten

Een vergunning voor kleinschalige evenementen (bijv. braderie, hardloopwedstrijd) kost € 20,35.

Een vergunning voor grootschalige evenementen (bijv. feesttent met live-muziek) kost € 40,70.

Contact

U meldt uw evenement bij de gemeente. Heeft u een vergunning nodig? Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Wetgeving

Bezwaar en Beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Dit kan binnen 6 weken na verzenddatum vergunning. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Informatie Bijgewerkt

31-08-2017

Direct regelen

Overige productinformatie

Vraag en antwoord

 • Hoelang duurt het voordat ik een vergunning kan krijgen voor het organiseren van een evenement?

  De gemeente beslist bij grootschalige evenementen binnen 12 weken en bij kleinschalige evenementen binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

 • Ik wil een optocht organiseren. Heb ik een vergunning nodig?

  U mag niet zonder toestemming een evenement organiseren op een plek die toegangelijk is voor publiek. U heeft een evenementenvergunning nodig als u van plan bent om een evenement te organiseren. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een feesttent met live-muziek, een braderie, concert, optocht of wielerwedstrijd.

  Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de zondagswet aanvragen.

  U kunt de evenementenvergunning digitaal aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD inlogcode.

  De gemeente Winsum werkt nog niet met E-herkenning voor bedrijven. Doet u de aanvraag namens een vereniging, stichting of bedrijf? Dan kunt u de aanvraag digitaal indienen door in te loggen met uw persoonlijke DigiD inlogcode. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u dit gratis aanvragen op www.digid.nl.

  U kunt de aanvraag ook schriftelijk indienen. Bij Formulieren kunt u een aanvraagformulier downloaden.

 • Ik organiseer een evenement. Mag ik een bord neerzetten om reclame te maken?

  U mag een activiteit of evenement aankondigen met driehoeksborden of sandwichborden. Dit zijn borden die vastgemaakt worden aan een lantaarnpaal.

  De voorwaarden om een vergunning hiervoor aan te vragen zijn onder andere:

  • het evenement is in de gemeente
  • er zijn nog plekken voor de borden beschikbaar
  • u vraagt een vergunning aan voordat de borden geplaatst zijn
  • uw evenement is niet commercieel

  U kunt de vergunning voor reclameborden tegelijk met de evenementenvergunning aanvragen.

 • Wat kan ik doen als mijn vergunning is afgewezen?

  De gemeente kan een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een subsidie afwijst. Of omdat u het niet eens bent met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

  Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij de gemeente die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u het bezwaarschrift mondeling kunt toelichten.

  Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

  Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.

 • Ik wil een groot evenement organiseren. Wat moet ik doen?

  Als u een evenementenvergunning wilt aanvragen, vermeldt u de volgende gegevens:

  • de reden
  • de datum
  • het tijdstip
  • de omvang (het aantal mensen dat u verwacht op het evenement)
  • bij grootschalige evenementen moet u een draaiboek/verkeerplan + tekening van indeling terrein/feesttent indienen.

  Wilt u gebruik maken van containers, afzetmaterialen of verkeershesjes? Deze kunt u aanvragen met het aanvraagformulier voor gebuik materialen tijdens evenementen.

 • Wanneer heb ik een evenementenvergunning nodig?

  In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

  • U organiseert een evenement met publiek.
  • U organiseert een evenement in:

   • een tent,
   • in de open lucht, of
   • in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).
  • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
  • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
  • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.