Evenement organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U mag niet zonder toestemming een evenement organiseren op een plek die toegangelijk is voor publiek. U heeft een evenementenvergunning nodig als u van plan bent om een evenement te organiseren. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een feesttent met live-muziek, een braderie, concert, optocht of wielerwedstrijd.

  Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de zondagswet aanvragen.

  .

  Voorwaarden

  In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

  • U organiseert een evenement met publiek.
  • U organiseert een evenement in:

   • een tent,
   • in de open lucht, of
   • in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).
  • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
  • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
  • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.

  Termijn

  De gemeente beslist bij grootschalige evenementen binnen 12 weken en bij kleinschalige evenementen binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Aanpak

  U kunt de evenementenvergunning digitaal aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD inlogcode.

  De gemeente Winsum werkt nog niet met E-herkenning voor bedrijven. Doet u de aanvraag namens een vereniging, stichting of bedrijf? Dan kunt u de aanvraag digitaal indienen door in te loggen met uw persoonlijke DigiD inlogcode.

  U kunt de aanvraag ook schriftelijk indienen. Bij ´Meer informatie´ kunt u een aanvraagformulier downloaden

  Wilt u gebruik maken van containers, afzetmaterialen of verkeershesjes? Deze kunt u aanvragen met het aanvraagformulier voor gebuik materialen tijdens evenementen.

  Kosten

  Een vergunning voor kleinschalige evenementen (bijv. braderie, hardloopwedstrijd) kost € 20,90.

  Een vergunning voor grootschalige evenementen (bijv. feesttent met live-muziek) kost € 41,80.

  Contact

  Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Dit kan binnen 6 weken na verzenddatum vergunning. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  08-11-2018

  Vraag en antwoord

  Wanneer beslist de gemeente over mijn aanvraag voor een vergunning?

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.