Carbidschieten, ontheffing van het verbod

Product informatie

  Omschrijving

  Carbidschieten is verboden in de gemeente Winsum. Dit verbod geldt niet voor carbidschieten op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar onder de volgende voorwaarden:

  1. U gebruikt bussen met een maximale inhoud van 1 liter;
  2. Er ontstaan geen gevaren voor mens of milieu.

  Het verbod geldt ook niet voor carbidschieten op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar op een erf bij een woning buiten de bebouwde kom. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  1. U gebruikt niet meer dan twee bussen;
  2. De gebruikte bussen hebben een maximale inhoud van 60 liter;
  3. De afstand tot gebouwen van derden is minimaal 100 meter;
  4. Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter; hierin liggen geen openbare paden of wegen;
  5. Wanneer het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang wordt het schietterrein inclusief het vrije schootsveld goed verlicht;
  6. Er ontstaan geen gevaren voor mens of milieu.

  In alle overige gevallen moet u eerst ontheffing aanvragen van het verbod op carbidschieten.

  Voorwaarden

  1. Als aanvrager bent u minimaal 16 jaar oud of vraagt u aan namens een bestuur van bijvoorbeeld een dorpsvereniging of jeugdsoos.
  2. U moet rekening houden met een afstandsnorm van 100 meter tot bebouwing en een vrij schootsveld van 75 meter. In dat schootsveld mogen geen openbare wegen of paden liggen. De locatie inclusief het vrije schootsveld moet voldoende verlicht zijn.
  3. Het carbidschieten vindt bij voorkeur buiten de bebouwde kom plaats.
  4. Carbidschieten mag gedurende maximaal 4 uren per locatie plaatsvinden, met maximaal 4 melkbussen van elk maximaal 60 liter.
  5. De aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de brandweer en de politie. Een negatief advies kan ertoe leiden dat de gemeente de gevraagde ontheffing niet verleend.

   

  Termijn

  Dien uw aanvraag voor ontheffing van het verbod op carbidschieten voor 15 oktober van het betreffende jaar in.

  Aanpak

  Aanvraag namens uzelf

  Vraagt u namens uzelf aan? Dan kunt u uw aanvraag digitaal indienen. U moet hiervoor inloggen met uw persoonlijke DigiD inlogcode. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u dit gratis aanvragen op www.digid.nl.

  Aanvraag namens organisatie of vereniging

  Dient u de aanvraag namens een organisatie of vereniging in? Dan kunt u de aanvraag digitaal indienen als u bevoegd bent om namens uw organisatie of vereniging te handelen (zie hiervoor de statuten van uw vereniging of organisatie). U kunt dan namens uw vereniging inloggen met uw persoonlijke DigiD inlogcode. In alle andere gevallen dient u uw aanvraag schriftelijk bij de gemeente in. Het aanvraagformulier kunt u downloaden bij 'Formulieren'.

  Bijlagen

  Voeg bij de aanvraag een situatietekening waarop de beoogde locatie, eventueel omliggende bebouwing en openbare wegen duidelijk herkenbaar zijn weergegeven.

  Vraagt u namens een vereniging of organisatie aan? Stuur dan ook een afschrift van de statuten van de vereniging of organisatie mee.

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren voorzien van de benodigde bijlagen kunnen in behandeling worden genomen.

   

  Bezwaar en Beroep

  De gemeente publiceert de ontheffing van het verbod op carbidschieten in het gemeentenieuws. U kunt binnen 6 weken na deze publicatie schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente.