Buurtinitiatieven, subsidie

Product informatie

  Omschrijving

  Voor kleinschalige buurtinitiatieven kunt u subsidie aanvragen. Wilt u bijvoorbeeld een zwerfvuilactie organiseren? Of kinderspelen, of activiteiten op het gebied van duurzaamheid? Vraag dan subsidie aan uit het leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven.

  Voorwaarden

  Per activiteit of project kunt u maximaal € 1000,-- aanvragen voor materialen, ruimte en organisatie. Heel belangrijk is dat u samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende draagvlak is in de buurt.

  De gemeente heeft jaarlijks in totaal € 20.000,-- beschikbaar voor buurtinitiatieven. Na het bereiken van dit subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen subsidie meer, ook al voldoet een aanvraag aan het gemeentelijk subsidiebeleid. U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

  Aanpak

  Om in aanmerking te komen voor subsidie uit het leefbaarheidsbudget vraagt u incidentele subsidie aan. Dit is een subsidie voor bijzondere incidentele projecten of activiteiten, die niet behoren tot uw dagelijkse bezigheden. U kunt maximaal twee keer voor een zelfde project of activiteit subsidie krijgen.

  U kunt de subsidie voor uw buurtinitiatief digitaal aanvragen met het formulier voor subsidies sport en welzijn. Klik hiervoor op de button bij ´Direct regelen´ op deze webpagina. Wilt u de aanvraag liever schriftelijk indienen dan kunt u verderop, bij ´Meer informatie´, een aanvraagformulier downloaden, invullen en naar de gemeente sturen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  02-01-2018