Blijverslening aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Mensen willen steeds vaker oud worden in de woning en woonomgeving waar ze nu wonen. Met de Blijverslening kunt u uw woning levensloopbestendig maken, zodat u langer zelfstandig thuis kunt wonen. U beschikt dan over de financiële middelen om tegen een gunstige rente en voorwaarden de woning levensloopbestendig te maken of om uw woning geschikt te maken voor een specifieke zorgvraag.

  Omschrijving

  In een levensloopbestendige woning zijn meestal drempels verwijderd of verlaagd. De trap heeft leuningen en is geschikt (gemaakt) voor een traplift. De badkamer heeft een veilige douche. In de gehele woning zijn er mogelijkheden voor domotica. Dit zijn technische snufjes die handmatige bediening van bijvoorbeeld licht en gordijnen in de woning overneemt en beveiliging en dienstverlening van buitenaf mogelijk maken. Ziet u de noodzaak om uw woning geschikt te maken voor een rolstoel? In dat geval zijn deuren net iets breder en kunnen deze makkelijker worden aangesloten op een automatische deuropener. Als er voldoende ruimte is, dan kunnen beneden kamers geschikt gemaakt worden om te dienen als slaapkamer en badkamer. Het gehele pakket van maatregelen staat in de Verordening Blijverslening. Deze kunt u vanaf deze pagina downloaden (zie kopje ´Meer informatie´).

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Een aantrekkelijke rente. Het rentepercentage wordt vastgesteld op het moment van de aanvraag bij SVn en staat de gehele looptijd vast.
  • Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (geheel of gedeeltelijk), met een minimum van € 250,-.
  • De rente over de Blijverslening is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
  • U bent eigenaar-bewoner van de woning.
  • De hoogte van de Blijverslening consumptief is maximaal €10.000,- met een minimum van € 2.500,- en heeft een looptijd van 10 jaar.
  • De hoogte van de Blijverslening hypothecair is maximaal €50.000,-, met een minimum van € 2.500,- en heeft een looptijd van 20 jaar.
  • De werkzaamheden mogen nog niet zijn aangevangen.
  • De lijst met bouwkundige en domotica aanpassingen is bij de verordening gevoegd.
  • In de verordening zijn alle voorwaarden opgenomen. (bijvoorbeeld dat de totale financiering van de hypothecaire lening (bestaande hypotheek + Blijverslening) maximaal 80% van de WOZ waarde van de woning mag bedragen

   

  Aanpak

  1. Vul het formulier in en stuur deze naar de gemeente. U kunt het aanvraagformulier vanaf deze pagina downloaden, zie kopje ´Formulieren´. Bij uw aanvraag moet u moet offertes voor de geplande maatregelen bijvoegen.
  2. De gemeente toetst de aanvraag aan de verordening. Lees deze verordening voordat u de aanvraag doet.
  3. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier om de lening bij SVn aan te vragen voor de financiële toets (dit is het tweede onderdeel van de aanvraag). Hierin staat het maximale bedrag dat voor de Blijverslening is toegekend en of u in aanmerking komt voor een consumptieve of hypothecaire lening.
  4. De financiële toets door SVn bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.
  5. SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar door middel van een bouwkrediet. Vanaf dit moment betaalt u elke maand rente en aflossing. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota’s met een declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota en laat deze door SVn uitbetalen. Na betaling van de laatste nota geeft de gemeente SVn opdracht het bouwkrediet te sluiten.

   

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.