Basisregistratie personen, bekendmaking ambtshalve opname gegevens over vertrek van ingeschrevenen

Product informatie

  Omschrijving

  Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Deze personen zijn vanaf die datum niet meer actueel ingeschreven in Nederland.  De gemeente heeft gegevens over het vertrek opgenomen van de volgende ingeschrevenen(n): 

  Naam: 

  Geboortedatum:

  Datum uitschrijving:

  Vertrek naar:

  Datum publicatie:

   

  De gemeente moet ervoor zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn.

  Gaat u verhuizen, dan bent u verplicht om hiervan aangifte te doen bij uw woongemeente. Doet u geen aangifte, dan schrijft de gemeente u herhaaldelijk aan om dit alsnog te doen. Blijft u verzuimen om aangifte te doen? Dan schrijft de gemeente u uit en maakt dit aan u bekend. Kan deze bekendmaking niet door toezending, dan maakt de gemeente de uitschrijving bekend via deze website.

  Bezwaar en Beroep

  Als belanghebbende kunt u bezwaar maken bij de gemeente. U moet dit binnen 6 weken doen, vanaf de eerste dag na de publicatiedatum.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  01-03-2018