Afvalinzameling

Product informatie

  Omschrijving

  Milieudienst Groningen zamelt in de gemeente Winsum het huisvuil in. Op uw persoonlijke afvalwijzer vindt u de inzameldata. Vul uw adres en postcode in en u ziet, wanneer de grijze en wanneer de groene container wordt geleegd. Ook kunt u uw ledigingen raadplegen; daarvoor moet u eerst inloggen met uw DigiD inlogcode.

  GFT-afval wordt opgehaald in een grijze container met een groen deksel. Restafval wordt opgehaald in een grijze container met grijs deksel. De gemeente verstrekt deze twee containers gratis. Stadsbeheer Groningen verzorgt in Winsum de inzameling.

  U kunt uw groene en grijze containers eens in de twee weken laten legen. In de gemeente Winsum betaalt u een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Daarnaast betaalt u voor de hoeveelheid afval die u aanbiedt. Uw containers hebben een chip die het gewicht van uw afval vaststelt. Veel soorten afval kunt u gratis gescheiden aanbieden. Denk aan glas, textiel, oud papier, frituurvet of luiers. Afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals Klein Chemisch Afval, zamelt de gemeente apart in.

   

  Kosten

  Voor 2017 gelden de volgende tarieven:

  • Het vastrecht per perceel, per belastingjaar, bedraagt € 120,00
  • Voor het ledigen van een container, per lediging € 1,00
  • Kiloprijs restafval € 0,20
  • Kiloprijs groente-, fruit- en tuinafval (gft) € 0,04

  Maakt u gebruik van een verzamelcontainer, dan betaalt u het gemiddeld afvalaanbod per jaar per huishouden: € 76,71

  Een extra minicontainer kost per container € 60,--.

  Contact

  Bij vermissing of problemen met het legen van uw containers kunt u contact opnemen de Milieudienst Groningen.

  Adressen

  Milieudienst Groningen050-3671000milieudienst@groningen.nl