Actief zijn en meedoen

Product informatie

    Omschrijving

    Misschien heeft u moeite met het ontmoeten van andere mensen. U kunt bijvoorbeeld niet meer zelfstandig het huis uit. Of u bent eenzaam en maakt moeilijk nieuwe vrienden.

    Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan familieleden en buren. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen. Zoals voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. U kunt bijvoorbeeld koffie gaan drinken in een buurthuis. Of misschien kunt u vrijwilligerswerk gaan doen.

    Komt uit het onderzoek dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening aanbieden. Dit is bijvoorbeeld een scootmobiel, zodat u weer gemakkelijk ergens naar toe kunt. Maar er kan ook een dagbesteding voor u zijn.

    De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

    Aanpak

    Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen.

    De gemeente maakt een afspraak met u voor een gesprek. Bij dit gesprek mag ook iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een familielid, kennis of buurman. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

    Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

    • Wat kunt u nog zelf?
    • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
    • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

    Na het gesprek wordt een ondersteuningsplan geschreven. Staat in het ondersteuningsplan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen.

    Kosten

    Voor vrijwel alle maatwerkvoorzieningen moet u een eigen bijdrage betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en begeleiding. Maar ook om een scootmobiel, douchestoel of traplift. Voor rolstoelen en voor voorzieningen voor kinderen (behalve voor woningaanpassingen) hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U betaalt nooit meer dan een wettelijk bepaald maximum periodebedrag. De hoogte van uw maximumbedrag is afhankelijk van uw leeftijd, uw inkomen en vermogen, de samenstelling van uw huishouden en de kostprijs van de maatwerkvoorziening(en). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. Op www.hetcak.nl kunt u met een speciaal programma zelf uw eigen maximum periodebedrag berekenen. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.winsum.nl.

     

    Contact

    Meld uw hulpvraag bij de gemeente.

    Adressen

    WMO-loket0595 - 437437 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur)wmo-loket@winsum.nl
    Meldpunt WMO

    Voor cliënten

    Gaat er iets fout bij de hulp of ondersteuning die u of uw naaste ontvangt? Heeft u vragen of opmerkingen over de zorgaanbieder of maakt u zich zorgen over de kwaliteit van hulp door een aanbieder van Zorg in Natura of Persoonsgeboden Budget? U kunt hiermee terecht bij het Meldpunt Toezicht WMO. Meer informatie vindt u op: https://ggd.groningen.nl/over-ggd-groningen/meldpunt-toezicht-wmo

    Voor zorgaanbieders

    Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden. Aanbieders kunnen daarvoor terecht bij de GGD Groningen via: https://ggd.groningen.nl/over-ggd-groningen/meldpunt-toezicht-wmo/calamiteitenmelding-wmo

    Bezwaar en Beroep

    U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

    Gegevensverwerking

    De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

    • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
    • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
    • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
    • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
    • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
    • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

    Meer informatie

    Bijgewerkt

    18-09-2018