De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk en correct mogelijk houden van de inhoud van deze website. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is? Laat het ons weten via gemeente@winsum.nl.

Privacy

Bij de aanvraag van sommige producten vraagt de gemeente om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:
• vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
• zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
• verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
• bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
• stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
• informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.